Menu
  • W ciszy wyrosłe
  • Informacje
W ciszy wyrosłe
Informacje

Pracę nad tym cyklem rozpoczęłam w trakcie wyjątkowo długiej i ponurej zimy. Fotografie powstawały więc niemal w mroku i w oczekiwaniu na światło, kolor i wiosnę. Szukałam inspiracji w martwych naturach okresu baroku, wracając do dzieł Rachel Ruysch, Marii van Oosterwijk, czy Jana Davidszoona de Heem. Na ich obrazach, kwiaty wyłaniają się z czarnego tła dzięki delikatnym muśnięciom światła padającego z oddali i mimo bujnych kształtów i intensywnych barw, nieodmiennie opowiadają o przemijaniu. Są niczym aktorzy dramatu, którzy stoją na tonącej w ciemności scenie. Przez ten krótki moment cała uwaga skupiona jest tylko na nich, reszta pozostaje w cieniu...


I've started working on this series during an awfully long and gloomy winter. The shots were taken in almost complete darkness as I was waiting for the light, colours and spring. I admired the paintings of Rachel Ruysch, Maria van Oosterwijck and Jan Janszoon de Heem while searching for inspiration in baroque still life paintings. In those paintings subtle light is the only thing that enables the flowers to emerge from a completely black background. Despite being characterized by lush forms and vivid colours their message is clear – passing. Just like actors in a play standing on a stage when all light fades. For a brief moment all focus is on them, everything else fades...

Rachel Ruysch
“A still life of flowers on a table ledge”