Menu


Joanna Stoga – ukończyła Europejską Akademię Fotografii w Warszawie (dyplom w pracowni Izabeli Jaroszewskiej). Od 2014r jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W swojej pracy korzysta z różnego typu technik fotograficznych. Największą popularność przyniosły jej serie botaniczne, w szczególności wykonane z użyciem medycznego sprzętu rentgenowskiego. Joanna Stoga wykorzystuje także aparaty typu Camera Obscura, szlachetne technik fotograficzne oraz różnorodne techniki cyfrowe. Oprócz fotografii znaczne miejsce w jej dorobku zajmują grafiki tworzone wypracowanymi przez siebie metodami, łączącymi rysunek z innymi mediami. Poza poszukiwaniami artystycznymi Joanna Stoga fotografuje muzyczne i teatralne wydarzenia we Wrocławiu. W 2012 r. otrzymała Złoty Medal przyznawany przez Royal Photographic Society za najlepsze portfolio w konkursie IGPOTY w Londynie. W 2013 r. zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez The Georgia O'Keeffe Museum w Santa Fe w USA. Otrzymała również wyróżnienia w konkursach w Paryżu i Santa Barbara. Ma na koncie wiele publikacji oraz wystaw organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Joanna Stoga - graduated from the European Academy of Photography in Warsaw (diploma of Izabela Jaroszewska photography studio). Since 2014 she has been a member of the Association of Polish Art Photographers.   In her work she uses various types of photographic techniques, but she is best known for her series of botanical  photographs, particularly those made with the use of medical X-ray equipment. Joanna Stoga also uses Camera Obscura, non-silver photographic techniques and a variety of digital techniques. Apart from photography an import_ant element of her artistic achievement is graphics that she creates with methods she developed to combine drawing with other media.   In addition to the search for artistic inspiration and methods, Joanna Stoga photographs musical and theatrical events in Wroclaw. In 2012 she received the Gold Award from the Royal Photographic Society for the best portfolio in the competition IGPOTY in London. In 2013 she won first prize in a competition organized by The Georgia O'Keeffe Museum in Santa Fe , USA. She has also received prizes at competitions in Paris and Santa Barbara. She has many publications and has organized exhibitions both in Poland and abroad.

(fot. Sławek Przerwa)