Menu
  • Tulipomania II
  • Informacje
Tulipomania II
Dark Tulips 1
Dark Tulips 1 Dark Tulips 2 Dark Tulips 3 Dark Tulips 4 Dark Tulips 5 Dark Tulips 6 Dark Tulips 7 Dark Tulips 8 Dark Tulips 9 Dark Tulips 10 Dark Tulips 11 Dark Tulips 12 Dark Tulips 13 Dark Tulips 14 Dark Tulips 15 Dark Tulips 16 Dark Tulips 17 Dark Tulips 18 Dark Tulips 19 X-ray Tulips 20
Informacje
Just Tulips

„Tulipan jest darem Wschodu, podobnie jak wiele innych darów błogosławionych i złowrogich — religii, zabobonów, ziół leczniczych i ziół odurzających, świętych ksiąg i najazdów, epidemii i owoców. (…) Tulipomania — największy znany nam botaniczny obłęd — była epizodem wpisanym na marginesie Wielkiej Historii.(...) Nie jest rzeczą rozsądną wymazać ją z pamięci lub zaliczyć do niepojętych dziwactw przeszłości. Jeśli tulipomania była rodzajem psychicznej epidemii — a tak ośmielamy się sądzić — istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że któregoś dnia, w tej czy innej postaci nawiedzi nas znowu. W jakimś porcie Dalekiego Wschodu wchodzi właśnie na pokład...”  

In the essay 'Tulipanów gorzki zapach' from the collection 'Martwa natura z wędzidłem' Zbigniew Herbert called the tulip a gift from the East, which is both blessed and cursed just like religion and superstition, herbs that heal and those that intoxicate, fruits and plagues. Tulip mania - a botanic madness which was pushed on the margin of history books. It is not wise to forget about it or to consider it a strange phenomenon from the times long past. Herbert was certain that if tulip mania was a psychological epidemic it will, sooner or later, return. It may be happening somewhere right now.  

Zbigniew Herbert
"Tulipanów gorzki zapach”
Ze zbioru "Martwa natura z wędzidłem” (Still Life with a Bridle- Essays and Apocrypha)
ilustracja - Johannes Bosschaert, Tulips, około 1628r