Menu
  • Qi
  • Informacje
Qi
Qi 01
Qi 01 Qi 02 Qi 03 Qi 04 Qi 05 Qi 06 Qi 07 Qi 08 Qi 09 Qi 10 Qi 11 Qi 12 Qi 13 Qi 14 Qi 15 Qi 16 Qi 17 Qi 18 Qi 19 Qi 20 Qi 21 Qi 22 Qi 23 Qi 24 Qi 25 Qi 26 Qi 27 Qi 28 Qi 29 Qi 30 Qi 31 Qi 32
Informacje
Qi
Świat botaniczny był zawsze w centrum moich zainteresowań i dlatego to rośliny stały się głównym tematem fotografii wykonywanych techniką rentgenowską. Bardzo szybko zrozumiałam też, że nowa technika wymagać będzie zupełnie nowego spojrzenia. Szukając inspiracji zachwyciłam się fotografiami Karla Blossfeldta i zainteresowałam się również tradycyjnym, chińskim malarstwem. To właśnie w dawnej tradycji chińskiej wierzono, że wszystko co nas otacza istnieje dzięki niezwykłej energii Qi pochodzącej z kosmosu. Ja wierzę, że technika rentgenowska umożliwia mi nie tylko odkrywać niezwykłe formy i struktury roślin, ale również pozwala mi odczuć tą niesamowitą energię.
Gdy używam promieni rentgenowskich, wszystko co jest przewidywalne, powszechne i znajome, przekształca się w coś wspaniałego i zaskakującego. Fotografia rentgenowska to również całkowicie nowe doświadczenie techniczne: to co tworzy klasyczną fotografię, tutaj przestaje mieć znaczenie. Nie ma żadnego "światła", kolor jest nieistotny i nawet kształty mogą być zwodnicze. To tajemniczy świat, pulsujący z własną energią i ekscytujący jak spacer po drugiej stronie lustra.
Fotografie z serii Qi zostały wykonane przy użyciu medycznego sprzętu rentgenowskiego i były robione w dwóch klinikach, gdzie pozwolono mi zrealizować ten projekt. Współpracowałam przy jego realizacji z dwoma wspaniałymi technikami RTG: Rafał Süsserem i Jarosławem Mszańskim, który uczyli mnie jak najlepiej wykorzystać sprzęt i dobierali idealne parametry do realizacji moich pomysłów.
Praca nad tym projektem trwała trzy lata.

Since the moment I got involved in X-ray photography, my main focus were images of plants, which are one of my favourite artistic topics. Very soon I realized that the new technique requires a new perspective. While searching for inspiration I came across the photographs of Karl Blossfeldt and his work enchanted me. At the same time I got interested in the traditional Chinese painting. In This tradition it was believed that everything surrounds us exists because of extraordinary Qi energy from outer space. This life-giving energy flows through everything. I believe that X-ray technique reveals not only a remarkable form and structure of plants, but also gives the possibility to feel this incredible energy.
When I use X-rays, the predictable, the common and the familiar is transformed into something amazing and surprising. X-ray photography is also an absolutely new technical experience: whatever the classical photography consists of, its meaning is lost. There is no “light”, the color is irrelevant and even shapes are delusive. It is a mysterious world, throbbing with its own energy and exciting like a walk on the other side of the looking-glass.
Photographs from Qi series were taken using a medical X-ray equipment and were made at two clinics, where I was allowed to do such work. I also cooperated with two excellent Radiographers: Rafal S
üsser and Jarosław Mszański who taught me how to use the equipment and what exposure might be the most effective.
We worked on that project for three years.