Menu
  • Mowatrawa
  • Informacje
Mowatrawa
Georginia
Georginia Helianthus Rosanna Mowatrawa Dendranthema Makowisko Asteroideae Rosanna Rosanna Rosanna Angelica Archangelica Papaver Cebulepka I Panie Cyniczne Przegorzanna I Bukiety wiejskie Rosanna Rosanna Bukiety wiejskie Bukiet z Zalesia
Informacje

MowaTrawa 
Historie roślin łąkowych i kwiatów opowiadane szeptem i z pewnością nigdy nie będzie o tym głośno…

Gently whispered stories about the meadow flowers and herbage. Certainly you won't hear people screaming about them...


Fotografie rentgenowskie wykonane przy współpracy z technikiem RTG Rafał Süsserem.