Menu
  • The sound from nowhere
  • Informacje
The sound from nowhere
The sound from nowhere 1
The sound from nowhere 1 The sound from nowhere 2 The sound from nowhere 3 The sound from nowhere 4 The sound from nowhere 5 The sound from nowhere 6 The sound from nowhere 7 The sound from nowhere 8 The sound from nowhere 9 The sound from nowhere 10 The sound from nowhere 11 The sound from nowhere 12 The sound from nowhere 13 The sound from nowhere 14
Informacje
The sound from nowhere

"Muzyka prawdziwa bierze się z natchnienia. Nikt nie wie skąd pochodzi, nikt nie może go wyczerpać, nie można go sobie przywłaszczyć. Kiedy już je masz, to wykraczasz poza siebie i osiągasz inny stan świadomości..."

"True music comes from inspiration. Nobody knows where it comes from, nobody can deplete it, nobody can usurp it. When you have it you transcend yourself and reach a different state of consciousnes."

Wadada Leo Smith