Menu
  • Deeper
  • Informacje
Deeper
From the depths
From the depths Hotbed The victim and the executioner Heavenly body 1 Banshee Last Judgment 1 Kappa Dragon Birth Mamuna Strength Heavenly body 2 Alien Untitled The End Last Judgment 1 Elfish Horses Big Mind Last Flow Reflections
Informacje
Deeper

"Woda to przestrzeń graniczna pomiędzy różnymi poziomami bytu, miejsce, gdzie  koncentruje się moc, dlatego  jest siedzibą bogów, herosów, demonów i potworów... Ta złożona natura wody może symbolizować jednocześnie i życie i śmierć... Mieszkańcy wód są niebezpieczni, a ich zachowanie trudne do przewidzenia..." (Grażyna Jaworska, Na początku była woda)
Seria „Deeper” jest moją próbą zrozumienia natury wody, poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie co może kryć się pod świetlistą taflą wodnego lustra? Czy są to potwory wodne, czy mityczni bohaterowie, może zalążki różnych form życia przechowywane w jej pamięci? A może odbicia moich własnych lęków i wewnętrznych demonów? Bez względu na to jaka jest odpowiedź odkryłam, że woda, różnorodna i niejednoznaczna w swej naturze, wymaga bardzo osobistego i emocjonalnego zespolenia z nią, zanim pozwoli odkryć najgłębsze tajemnice.

"Water is the space of a boundary between the different levels of being, a place where power is concentrated, so it is the seat of gods, heroes, demons and monsters ... This complex nature of water at the same time and can symbolize life and death ... Residents of waters are dangerous and their behaviour is difficult to predict ... " (Grazyna Jaworska, Na początku była woda)

The series "Deeper" is my attempt to understand the nature of water, searching for answers to the question of what may lie beneath the shining mirror-like surface of water? Are there water monsters or mythical heroes, or the seeds of various life forms stored in its memory? Or perhaps reflections of my own fears and inner demons? No matter what the answer is, I discovered that water, varied and ambiguous in nature, requires a very personal and emotional fusion before it might uncover its deepest secrets.


Fotografia
Edycja 9 sztuk