Menu
  • Botanical Garden - Powsin
  • Informacje
Botanical Garden - Powsin
Informacje

PAN Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej to multidyscyplinarna jednostka, której ideą jest ochrona bioróżnorodności roślinnej oraz przybliżanie kontaktu z pięknem otaczającej nas przyrody. Kolekcje znajdujące się w Ogrodzie oraz prowadzony przez nas Bank Nasion stanowią unikalne w skali światowej źródło materiałów badawczych. Osoby odwiedzające Ogród Botaniczny w Powsinie (PAN OB-CZRB) mają niepowtarzalną okazję zetknięcia się z ogromną różnorodnością świata roślin zgromadzoną na stosunkowo niewielkim obszarze. Na uwagę zasługują jedyne w swoim rodzaju ścieżki edukacyjne, w tym wyróżniająca się kolekcja roślinności górskiej.
Ogród botaniczny uczestniczy również w życiu kulturalnym Warszawy poprzez organizowanie wystaw malarstwa oraz koncertów muzyki poważnej.

Strona Ogrodu w Powsinie